Työ. Turva. Tulevaisuus

Tehokas edunvalvonta

Puu- ja erityisalojen yhteistyövaaliliiton ohjelman ydinajatus on jäsenten tehokas edunvalvonta.

Tärkeimmät tavoitteet ja tehtävämme ovat: 

 

1. Vahva liitto

Puu- ja erityisalojen liitto on jäsentensä vahva edunvalvontajärjestö. Toiminnan lähtökohdat ovat jäsenten tasa-arvo sekä oikeudenmukainen ja solidaarinen työehtosopimuspolitiikka.

Liiton neuvottelemilla työehtosopimuksilla taataan työsuhteiden vähimmäisehdot ja paikallisen sopimisen pelisäännöt. Liitto valvoo yhteistyössä luottamushenkilöiden ja jäsenten kanssa, että sopimuksia noudatetaan. Jäsenten oikeuksia ajetaan ja puolustetaan aktiivisesti yksittäisillä työpaikoilla, sopimusaloilla ja yhteiskunnassa. Ensisijainen tavoite on sopimusten solmiminen neuvotellen, mutta mikäli tilanne edellyttää, voidaan käyttää järeämpiä järjestöllisiä keinoja.

Työntekijän on voitava elää palkallaan. Suomeen ei saa päästää syntymään halpatyömarkkinoita. Siksi suomalaisten työehtoja on noudatettava myös täällä työskentelevän ulkomaalaisen työvoiman kanssa. Harmaa talous on kitkettävä liiton sopimusaloilta.

 

2. Aktiivinen vuorovaikutus

Aktiivinen vuorovaikutus jäsenkunnan kanssa avaa jatkuvan yhteyden työelämän arkeen. Liitto neuvottelee sopimukset ja tarjoaa palvelut jäsenten tarpeiden, vaatimusten ja toiveiden mukaisesti.

Vuorovaikutus luodaan nykyaikaisin järjestötoiminnan ja viestinnän keinoin. Osallistumisen helppous houkuttelee mukaan toimintaan. Korkea järjestäytymisaste antaa toiminnalle vakaan perustan.

3. Parempi työllisyys

Hyvän työllisyyden edistäminen ja ylläpitäminen edellyttää oikeaa talous- ja teollisuuspolitiikkaa.

Liitto edistää sopimusalojensa yritysten toimintaedellytyksiä yhteistyössä muiden palkansaajajärjestöjen ja työnantajien järjestöjen kanssa. Tavoite on työllisyyden parantaminen ja uusien työpaikkojen luominen. Yritysten kilpailukyky perustuu osaavaan ja hyvinvoivaan työvoimaan, yhteistyöhön työpaikoilla ja molemminpuoliseen sopimusten kunnioittamiseen. Liitolla on toimivat yhteistyösuhteet kaikkiin sidosryhmiin ja poliittisiin puolueisiin.

Suomesta on luotava maailman johtava puuteollisuusmaa, jonka tuotteet ovat laadukkaita ja kilpailukykyisiä. Edellytykset puunkäytön lisäämiselle ovat erinomaiset.

 

4. Kattava sosiaaliturva

Työttömyyskassajärjestelmää on uudistettava siten, että työntekijöiden työttömyyskassamaksua voidaan alentaa. Parhaiten tämä toteutuu suurten yhdistyneitten työttömyyskassojen avulla.

Työttömyysturvajärjestelmän tai muun työsidonnaisen sosiaaliturvan ehtoja ei pidä heikentää. Työntekijöiden toimeentulo on turvattava silloinkin, kun he ovat ilman työtä.

Työeläkejärjestelmä on säilytettävä nykymuodossaan. Sen ehtoja ei pidä kokonaisuutena heikentää. Varsinkin raskaissa ammateissa työskenteleville on annettava työeläkkeelle siirtymisen mahdollisuus myös tulevaisuudessa. Toisaalta työssä jatkamisen on oltava mahdollista niille, jotka siihen ovat halukkaita.

 

5. Tulevaisuuden ammattiliitto

Ammattiyhdistysliikkeen on puolustettava jäseniään kansallisesti ja kansainvälisesti yhdentyvässä Euroopassa ja globaalissa maailmantaloudessa. Teollisuusliittojen on tiivistettävä yhteistyötään myös yli keskusjärjestörajojen. Teollisuuden Palkansaajat TP on ajankohtainen esimerkki tästä toiminnasta.

Tavoitteena on rakentaa Suomeen yksi suuri teollisuuden ammattiliitto, jossa kaikkien teollisuusalojen palkansaajien edunvalvonta voidaan toteuttaa tehokkaasti. Eri tuotannonalojen työntekijöiden identiteetistä ja oikeuksista huolehditaan alakohtaisella osallistumis- ja päätösprosessilla.

Suurliiton rakentaminen vie aikansa. Siihen asti Puu- ja erityisalojen liitto huolehtii itsenäisenä ja avoimesti tulevaisuuteen katsovana edunvalvontajärjestönä siitä, että sen sopimusalojen jäsenten edut ja oikeudet toteutuvat ja vahvistuvat työelämän arjessa.