Valtakunnalliset vaalipiirit

Neljä vaalipiiriä

Puuliiton valtuuston vaaleissa on neljä valtakunnallista vaalipiiriä. Yhteistyövaaliliitto asettaa niihin yhteensä 196 erinomaista ehdokasta. Vaalipiirit ovat:

1. Mekaanisen metsäteollisuuden vaalipiiri

Vaalipiirin kuuluvat jäsenet sopimusalalta 211 (mekaaninen metsäteollisuus) sekä lisäksi sopimusala numeron 411 jäsenet (muut alat)

Edustajaperusteinen jäsenmäärä 11781, valtuustoon valitaan 17 jäsentä ja ehdokkaita voi asettaa 85.

 

2. Puusepänteollisuuden, veneteollisuuden, harja- ja sivellin alojen vaalipiiri

Vaalipiirin kuuluvat jäsenet sopimusaloilta 212 (puusepänteollisuus), 213 (veneenrakennusteollisuus) ja 214 (harja- ja sivellinteollisuus).

Edustajaperusteinen jäsenmäärä 8521, valtuustoon valitaan 13 jäsentä ja ehdokkaita voi asettaa 65.

 

3. Metsäalan vaalipiiri

Vaalipiirin kuuluvat jäsenet sopimusaloilta 111 (metsäala), 112 (taimitarha-ala), 113 (metsäkoneala), 121 (turvetuotantoala), 122 (turveteollisuusala) ja 123 (bioenergia-ala).                                                                                                              

Edustajaperusteinen jäsenmäärä 4250, valtuustoon valitaan 7 jäsentä ja ehdokkaita voi asettaa 35.

 

4. Maaseutualojen vaalipiiri

Vaalipiirin kuuluvat jäsenet sopimusaloilta 114 (maatalousala), 115 (ravi- ja ratsastusala), 116 (turkisala), 117 (rehukeskusala), 118 (puutarha-ala), 119 (viherala) ja 120 golf-ala.

Edustajaperusteinen jäsenmäärä 2305, valtuustoon valitaan 4 jäsentä ja ehdokkaita voi asettaa 20.