Valfakta på svenska

Inför nästa femårsperiod

Målsättningen för Trä- och specialbranschernas samarbetsvalförbund är att bygga en stabil framtid för Träförbundets medlemmar. Detta innebär arbete och trygghet såväl i arbetslivet som utanför detta.

Träförbundets högsta beslutande organ, fullmäktige väljs med poströstning under tiden 17-30 september i år. Samtidigt väljs representantskap till Trä- och specialbranschernas arbetslöshetskassa. Till dessa båda organ väljs 41 representanter.

Det är samarbetsvalförbundets målsättning att tillsammans med sina utmärkta kandidater vinna valet och stärka sin ställning som Träförbundets ledande organisationspolitiska gruppering.